Tekstilec, letn. 58, 2015(2)

 

VSEBINA

 

ZNANSTVENI ČLANKI

100      Analiza interpretacije barv na različnih prikazovalnih napravah

………..Dejana Javoršek, Janja Močnik, Marica Starešinič Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška ulica 5, SI-1000 Ljubljana

Izvirni znanstveni članek

Prispelo 03-2015 • Sprejeto 04-2015

 

Korespondenčna avtorica:

Doc. dr. Dejana Javoršek

E-pošta: dejana.javorsek@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

Prikazovanje želene barve na zaslonu na spletu je še vedno ključni del uspeha za slikarje in fotografe. Namen naše raziskave je bil primerjati natančnost in različnost prikazanih barv na različnih napravah ter med modeli posamezne naprave. Analiziranih je bilo sedem Applovih zaslonov različnih naprav (iPad 2, iPad 3, iPad Mini, iPhone 4, iPhone 5, iMac ter MacBook Pro) v dveh brskalnikih, Chrome in Safari. Pri napravi iMac je bil uporabljen barvni profil zaslona iMac, pri MacBook Pro pa je bil uporabljen barvni profil Colour LCD. Barvni prostori naprav so prikazani v barvnem diagramu CIE x, y in CIELAB ter primerjani s standardnim barvnim prostorom sRGB. Rezultati kažejo, da na prikaz barv na različnih napravah v veliki meri vpliva predvsem kakovost zaslona. Pri napravah, ki podpirajo barvne profile, na prikaz barv vpliva tudi izbira brskalnika. Pri napravah z vključenim barvnim profilom zaslona je pomembno, da izberemo brskalnik, ki ima omogočeno barvno upravljanje, ki izbrani profil upošteva. V našem primeru brskalnik Safari upošteva določen profil zaslona, medtem ko brskalnik Chrome barvnih profilov zaslona ne upošteva in rezultati so odvisni od drugih dejavnikov. Ti rezultati so pomembni tako za grafične in modne oblikovalce kot tudi za tekstilne tehnologe, ki želijo potencialnim strankam predstaviti svoje delo in izdelke na različnih napravah.

Ključne besede: barvno upravljanje, brskalniki, prikazovalne naprave, barvni prostori

 

Viri

 1. WONG, Alice. Colour Management for Web Browsers [online], Graphic Comunication, Senior project 2010, College of Liberal Arts, California Polytechnic State University, 2010, [accessed 28.5.2014]. Available on World Wide Web: <http://digitalcommons.calpoly.edu/grcsp/29/>.
 2. JAVORŠEK, Dejana, MUCK, Tadeja in KARLOVIĆ, Igor. Reproduciranje barv in barvno upravljanje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2013, pp. 275.
 3. Smartphone Users Worldwide Will Total 1.75 Billion in 2014 [online], emarketer.com/Article/Smartphone-Users-Worldwide-Will-Total-175-Billion-2014 [accessed 16.2.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.emarketer.com/Article/Smartphone-Users-Worldwide-Will-Total-175-Billion-2014/1010536>.
 4. SHANKAR, Venkatesh, VENKATESH, Alladi, HOFACKER, Charles and NAIK, Prasad. Mobile marketing in the retailing environment: current insights and future research avenues. Journal of interactive marketing, 2010, 24(2), 111–120, http://dx.doi.org/10.1016/j.intmar.2010.02.006.
 5. KERBS, W. Robert. An Empirical Comparison of User Color Preferences in Electronic Interface Design [online], California State Polytechnic University, 2003 [accessed 16.2.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.hft.org/HFT03/paper03/05_Ker.pdf>.
 6. PRASAD, Shitala; KUMAR, Piyush; SINHA, Kumari Priyanka. Grayscale to Color Map Transformation for Efficient Image Analysis on Low Processing Devices. In: Advances in Intelligent Informatics. Editor: El-Sayed M. El-Alfy et al., Springer International Publishing Switzerland, 2015, 9–18, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-11218-3_2.
 7. ICC Colour Management [online], International Colour Consortium [accessed 16.2.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.colour.org/slidepres2003.pdf>.
 8. ZORIĆ, Vladimir and KARLOVIĆ, Igor. Color Reproduction on Tablet Devices, Acta Graphica, 2014, 25(1–2), 31-36.
 9. DUGGAN, Seán. Colour management: Use the correct ICC profile for web images [online]. [accessed 12.4.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.seanduggan.com/technique/downloads/ICCprofiles_web_images.pdf>.
 10. LIPERA, Roger. Introduction to Colour & the Web [online]. Interactive Media Center, University at Albany [accessed 1.3.2015]. Available on World Wide Web: <http://library.albany.edu/imc/webcolor/color3_3.html>.
 11. PREISTER, Gary W. Htmlgoodies. Consistent Colors For Your Site – All You Need To Know About Web Safe Colors [online]. HTMLGoodies Staff [accessed 12.3.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.htmlgoodies.com/tutorials/web_graphics/consistent-colors-for-your-site-all-you-need-to-know-about-web-safe-colors.html>.
 12. TINDEMANS, Simon. Web browser colour management [online]. Initial publication, 2012 [accessed 15.2.2013]. Available on World Wide Web: <http://simon.tindemans.eu/cm/webcm>.
 13. PILI, Fábio. Web browser colour management guide [online]. Published by Fábio Pili, 2010 [accessed 1.3.2015]. Available on World Wide Web: <http://cameratico.com/guides/web-browser-color-management-guide>.
 14. Colour Management in Safari [online]. Technical Note TN2220, Safari Developer Library [accessed 1.3.2015]. Available on World Wide Web: <https://developer.apple.com/library/safari/technotes/tn2220/_index.html>.

108      Poševnost in spiralnost pletiv

………..Alenka Pavko-Čuden Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška ulica 5, SI-1000 Ljubljana

Pregledni znanstveni članek

Prispelo 04-2014 • Sprejeto 05-2015

 

Korespondenčna avtorica:

Izr. prof. dr. Alenka Pavko Čuden

Tel.: +386 1 200 32 16

E-pošta: alenka.cuden@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

Na votkovne pletene strukture vplivajo različne deformacije zanke. Nagnjenost in izkrivljenost zank v pleteni strukturi sta poznani kot poševnost oz. spiralnost pletiva. Vzroki za poševnost in spiralnost so podrobno preiskani, analizirani in ocenjeni. Na splošno jih je mogoče razdeliti v dve skupini: v materialne in procesne. Eden od materialnih vzrokov je povezan s prejo; poševnost/spiralnost pletiva povzroča preostali vrtilni moment preje, ki se odraža v neumirjenosti preje. Med najpomembnejšimi procesnimi vzroki je povezanost s pletilnikom, ki se nanaša na večsistemsko krožno pletenje. Raziskave poševnosti in spiralnosti pletiva potekajo že skoraj sto let. Razviti so bili modeli za razumevanje in predvidevanje deformacije zanke. Ves čas razvijajo in izboljšujejo postopke za zmanjšanje ali celo odstranitev poševnosti/spiralnosti. Nekateri vključujejo spremembe surovin, drugi spremembe mehanskih postopkov in/ali opreme, medtem ko se preostali usmerjajo v plemenitenje. V raziskavah in industrijski praksi so bili za merjenje poševnosti in spiralnosti uporabljeni številni standardi in druge preskuševalne metode. Uporaba številnih izrazov, ki opisujejo pojav poševnosti/spiralnosti, kaže na trajen pomen problema na eni strani in na nedoslednost terminologije na drugi.

Ključne besede: pletenje, pletivo, poševnost, spiralnost, nagnjenost zanke, neumirjenost preje, preostali vrtilni moment

 

Viri

 1. CEKEN, Fatma. The effect of spirality of single jersey circular knit fabrics on seam distortions. Tekstil, 2010, 59(5), 186–192.
 2. KURBAK, Arif, KAYACAN, Özlem. Basic studies for modeling complex weft knitted fabric structures. Part II: A geometrical model for plain knitted fabric spirality. Textile Research Journal, 2008, 78(4), 279–288, http://dx.doi.org/10.1177/0040517507082351.
 3. BRACKENBURRY, Terry. Knitted Clothing Technology. Oxford: Wiley-Blackwell, 1992, 49–50.
 4. Textiles – determination of spirality after laundering. Percentage of wale spirality change in knitted garments. Part 1. ISO 1332:2005. 4p.
 5. Textiles – determination of spirality after laundering. Woven and knitted fabrics. Part 2. ISO 1332:2005. 21 p.
 6. Textiles – determination of spirality after laundering. Woven and knitted garments. Part 3. ISO 1332:2005. 8 p.
 7. Skewness change in fabric and garment twist resulting from automatic home laundering. AATCC Test method 179:2004. AATCC Technical Manual 2010, 311–314.
 8. Standard teminology relating to textiles. ASTM 123–92, 68 p.
 9. Standard test method for bow and skew in woven and knitted fabrics. ASTM D 3882:2012. 5p.
 10. SMIRFITT, John Arthur. An introduction to weft knitting. Watford: Merrow, 1975, 15–16.
 11. LAU, Y.M., TAO, X., DHINGRA, R.C. Spirality in single-jersey fabrics. Textile Asia, 1995, 8, 95–102.
 12. WITHERS, J.C. Textile terms and deenitions. Manchester: The Textile Institute, 8th Edition. 1986.
 13. PRIMENTAS, A. Spirality of weft knitted fabrics: Part I – Descriptive approach to the effect. Indian Journal of Fbre & Textile Research, 2003, 28, 55–59.
 14. KOTHARI, V. K. Spirality of cotton plain knitted farics with respect to variation in yarn and machine parameters. Indian Journal of Fibre & Textile Research, 2011, 36, 227–233.
 15. SHAHID, M.A., AHMED, F., MAHABUBUZZAMAN, A. K. M., HANNAN, M. A. and KHAN, A. N. Spirality in cotton knit fabrics before and after compacting using selected yarn count and stitch length. Journal of Innovation and Development Strategy, 2010, 4(2), 11–17.
 16. ABDEL-MEGIED, Z.M., AHMED, E.L.B. The effect of machine setting on weftknitted fabric properties. Journal of Applied Sciences Research, 2008, 4(11), 1371–1379.
 17. Knit fabrics and the reduction of torque. Technical bullletin, Cotton incorporated, Cary North Carlolina, 2002, 13 p.
 18. HASSAN, N. A. E. An investigation about spirality angle of cotton single jersey knitted fabrics made from conventional ring and compact spun yarn. Journal of American Science, 2013, 9(11), 402–416.
 19. DHINAKARAN, M. Bow, skewness and spirality in knitted fabrics. Textile Magazine, 2006, 47(7), 69.
 20. WOODS, H. J. The kinematics of twist. Journal of the Textile Institute, 1933, 24, T317–32.
 21. BACKER, S. The mechanics of bent yarns. Textile Research Journal, 1952, 22(10), 668–681.
 22. DAVIS, W., EDWARDS, C.H., Spirality in knitted fabrics. Journal of the Textile Institute, 1934, 25(3), T122–132.
 23. DAVIS, W., EDWARDS, C.H., Spirality in knitted fabrics: II Cotton. Journal of the Textile Institute, 1935, 26(3), T103–110.
 24. MUNDEN D. L., FlETCHER, M. W. A. Processing and properties of knitted stretch fabrics. General description of stretch yarns and fabrics. Journal of the Textile Institute Proceedings, 1956, 4(8), P638–P669.
 25. KLIMENT, L. Maschenverschiebung in Gestricken. Wirkerei und Strickerei Technik, 1977, 8, 394–397.
 26. TAO, J., DHINGRA R.C., CHAN, C.K., ABBAS, M.S. Effects of yarn and fabric construction of spirality of cottong single jersey farbic. Textile Reserach Journal, 1997, 67(1), 57–68.
 27. FATKIĆ, E., Spiralty of plain jerseys. Tekstil, 2005, 54(4), 153–159.
 28. BANERJEE, P.K., ALAIBAN, T.S. Geometry and dimensional properties of plain loops made of rotor spun cotton yarns. Part III: Spirality of the wale line. Textile Research Journal, 1988, 58(5), 287–290.
 29. CHEN, Q. H., AU, K. F., YUEN, C. W. M., YEUNG, K. W. Effects on yarn and knitting parameters on the spirality of plain knitted wool fabrics. Textile Research Journal, 2003, 73(5), 421–426, http://dx.doi.org/10.1177/004051750307300508.
 30. MARMARALI, A. B. Dimensional and physical properties of cotton/spandex single jersey fabrics. Textile Research Journal, 2003, 73(1), 11–14, http://dx.doi.org/10.1177/004051750307300102.
 31. DEGIRMENCI, Z., TOPALBEKIROGLU, M. Effects of weight, dyeing and the twist direction on the spirality of single jersey fabrics. Fibres & Textiles Eastern Europe, 2010, 18(3), 81–85.
 32. ZAMAN, M., WEBER, M. Efect of feeding speeds of elastomeric yarn with 100% cotton yarn on knit fabric spirality. In Proceedings of 46th Interantional Congress IFKT. Sinaia, 2012, 903–909.
 33. DESALE, V., RAICHURKAR, P.P., SHUKLA, A., YADAV, R. A. Study on spirality of single jersey knitted fabric. [online]. [accessed 14.5.2015]. Available on World Wide Web: <www.fibre2fashion.com>.
 34. De ARAUJO, M.D., SMITH, G.W. Spirality of knitted fabrics, Part 1: The nature of spirality. Textile Research Journal, 1989, 59(5), 247–256, http://dx.doi.org/10.1177/004051758905900501.
 35. De ARAUJO, M.D., The spirality of knitted fabrics. Tekstilec, 1990, 33(5), 157–167.
 36. HAIGH, J. Loop distortion in plain knitted fabrics. Wool Scientiec Rewiew, 1987, 64, 84–119.
 37. NUTTING, T.S. Spirality in weft knitted fabrics. Hosiery Research Bulletin, 1960, 4, 18–31.
 38. HEPWORTH, B. Spirality in knitted fabrics caused by twist-likely yarns: a theoretical investigation. Melliand Textilberichte, 1993, 74, 515–520 (E212–E213).
 39. HEPWORTH, B. Spirality in knitted fabrics caused by twist-likely yarns: a theoretical investigation. In Proceedings of the 34. Congress IFKT. Brno, 1992, 140–148.
 40. MURRELLS, C. M., TAO, X. M., XU, B. G., CHENG, K. P. S. An artificial neural network model for the prediction of spirality of fully relaxed single jersey fabrics. Textile Research Journal, 2009, 79(3), 227–234, http://dx.doi.org/10.1177/0040517508094091.
 41. CHOI, K.F., LO, T.Y. An energy model of plain knitted fabric. Textile Research Journal, 2003, 73(8), 739–748, http://dx.doi.org/10.1177/004051750307300813.
 42. CHOI, K.F., LO, T.Y. The shape and dimensions of plain knitted fabric: A fabric mechanical mode. Textile Research Journal, 2007, 76(1), 777–786, http://dx.doi.org/10.1177/0040517507069030.
 43. KURBAK, A. Plain knitted fabric dimensions. Part II. Textile Asia, 1998, April, 36–44.
 44. KURBAK, A., SOYDAN, A.S. Geometrical models for balanced rib knitted fabrics. Part III: 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, and 5 × 5 rib fabrics. Textile Research Journal, 2009, 79(7), 618–625, http://dx.doi.org/10.1177/0040517508096218.
 45. Spirality of plain knitted fabrics. Test method for the angle of spirality (in plain knitted garments). Woolmark test method TM 276, 2000.
 46. Standard test method for bow and skew in woven and knitted fabrics [online], [accessed 14.5.2015]. Available on World Wide Web: <http://www.astm.org/Standards/D3882.htm>.
 47. LY, N. G., DENBY, E. F., HOSCKE, B., N. A Quick test for measuring fabric Dimensional Stability. Textile Research Journal, 1988, 58(8), 463–468.
 48. PAVKO-ČUDEN, Alenka. Primerjava laboratorijskih preiskav in poskusnega nošenja pletenin različne surovinske sestave. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Oddelek za tekstilstvo, 1993.
 49. PAVKO-ČUDEN, Alenka and MALEJ-KVEDER, Sonja. Primerjava poskusnega nošenja ter laboratorijskega preskušanja stabilnosti dimenzij in poševnosti pletenin (Comparison of wear trials and laboratory testing of knitwear dimensional stability and spirality). Tekstilec, 1994, 37(10), 293–300.
 50. CELIK, O., UCAR, N., ERTUHRUL, S. Determination of spirality in knitted fabrics by image analysis. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2005, 13(3), 47–49.
 51. SEMNANI, D., SHEIKHZADEH, M. New intelligent method of evaluating the regularity of weft-knitted fabrics by computer vision and grading development. Textile Research Journal, 2009, 79(17), 1578–1587, http://dx.doi.org/10.1177/ 0040517509104753.
 52. PRIMENTAS, A. Spirality of weft knitted fabrics: Part II – Methods fort the reduction of the effect. Indian Journal of Fbre & Textile Research, 2003, 28, 60–64.
 53. PRIMENTAS, A., IYPE C. Spirality of weft knitted fabrics: Part III – An innovative method fort the reduction of the effect. Indian Journal of Fbre & Textile Research, 2003, 28, 202–208.
 54. De ARAUJO, M.D., SMITH, G.W. Spirality of knitted fabrics. Part II: The effect of yarn spinning technology on spirality. Textile Research Journal, 1989, 59(6), 350–356, http://dx.doi.org/10.1177/004051758905900607.
 55. HIGGINS, L., ANAND, S. C., HALL, M. E., HOLMES D. A. Factors during tumble drying that infuence dimensional stability and distortion of cotton knitted fabrics. International Journal of Clothing Science and Technology, 2003, 15(2), 126–139, http://dx.doi.org/10.1108/09556220310470132.
 56. PARK, S.W., COLLIE, S., HERATH, C.N., KANG, B.C. and FUJIMOTO, T. Spirality related mechanical properties of single knit fabrics of linc LITE® and conventional yarns. Fibers and Polymers, 2008, 9(4), 467–475, http://dx.doi.org/10.1007/ s12221-008-0075-4.
 57. HOSSAIN, Md. Milon, JALIL, Mohamed Abdul, SAHA, Joykrishna, MIA, Md. Moznu, RAHMAN, Md. Mizanur. Impact of various yarn of different fiber composition on the dimensional properties of different structure of weft knitted fabric. International Journal of Textile and Fashion Technology, 2012, 2(1), 34–44.
 58. ASIF, A., RAHMAN, M., FARHA, F.I. Effect of knitted structure on the properties of knitted fabric. International Journal of Science and Research, 2015, 4(1), 1231–1235.
 59. MAVRUZ MEZARCIÖZ, Serin, OĞULATA, R. Tuğrul. The use of the Taguchi design of experiment method in optimizing spirality angle of single jersey fabrics. Tekstil ve Konfeksiyon, 2011, 21(4), 374–380.

121      Vpliv zunanjih dejavnikov na kontaktno merjenje barve človeške kože

………..Elizabeta Jevnikar, Dejana Javoršek, Sabina Bračko Izvleček in reference

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, 1000 Ljubljana

Izvirni znanstveni članek

Prispelo 03-2014 • Sprejeto 05-2015

 

Korespondenčna avtorica:

Izr. prof. dr. Sabina Bračko

Telefon: +386 1 200 32 38

E-pošta: sabina.bracko@ntf.uni-lj.si

 

Izvleček

Človeška koža je kompleksen in nepredvidljiv organ, katerega barva se na področju znanosti objektivno vrednoti z uporabo barvne metrike. Na rezultate merjenja vplivajo številni dejavniki, ki še niso v celoti opredeljeni. Nekateri dejavniki neposredno določajo barvo kože, so odvisni od posameznika ter jih ne moremo nadzorovati. Poudarek raziskave pa je bil na drugi skupini dejavnikov, ki se nanašajo na pogoje merjenja in so spremenljivi in prilagodljivi. Tako je bil namen raziskave proučiti vpliv števila zaporednih meritev, izbora dela telesa, lokacije točke v določenem delu telesa, velikosti merilne odprtine ter temperature na barvo kože. Ocenjeni sta bili tudi primernost uporabljenih instrumentov in ponovljivost rezultatov merjenja v odvisnosti od števila zaporednih meritev ter izbrane velikosti merilne odprtine. Meritve so bile izvedene z dvema različnima refleksijskima spektrofotometroma, sodelovalo pa je skupaj šest prostovoljcev. V okviru meritev so bili omenjeni pogoji načrtno spreminjani, rezultati pa so bili podani v obliki refleksijskih spektrov, CIEL*a*b* koordinat, barvnih razlik ΔE*ab, sprememb svetlosti ΔL*, sprememb nasičenosti ΔC*ab ter sprememb barvnega tona ΔH*ab v barvnem prostoru CIELAB. Vsi proučevani dejavniki so izkazali velik vpliv na rezultate merjenja barve kože. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da za dobro ponovljivost rezultatov merjenja zadošča deset zaporednih meritev v eni točki. Odsvetovana je uporaba najmanjših merilnih odprtin, ker te ne omogočajo dovolj visoke ponovljivosti. Priporočena sta tudi natančno definiranje dela telesa in posameznih točk merjenja v odvisnosti od namena in vzdrževanje take temperature okolja, ki čim manj moti normalno temperaturo površine kože.

Ključne besede: človeška koža, barva kože, merjenje barve, spektrofotometrija, barvni prostor CIELAB

 

Viri

 1. Skin Problems & Treatments Health Center [online], WebMD [accessed 15.9.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/picture-of-the-skinw>.
 2. HSIAO, Shih-Wen, CHIU, Fu-Yuan, HSU, Hsin-Yi. A Computer-Assisted Colour Selection System Based on Aesthetic Measure for Colour Harmony and Fuzzy Logic Theory. COLOR research and application., 2008, 33(5), 411-423, http://dx.doi.org/10.1002/col.20417.
 3. TAKIWAKI, Hirotsugu. Measurement of skin color : practical application and theoretical considerations. The Journal of Medical Investigation, 1998, 44(3–4), 121–126.
 4. SOMMERS, Marilyn S., FARGO, Jamison. D., BAKER, Rachel. B., FISHER, Bonnie. S., BUSCHUR, Carol., ZINK, Therese. M. Health disparities in the forensic sexual assault examination related to skin color. Journal of Forensic Nursing 2009, 5(4), 191–200, http://dx.doi.org/10.1111/j.1939-3938.2009.01054.x.
 5. COSTIN, Gertrude-E., HEARING, Vincent J. Human skin pigmentation: melanocytes modulate skin color in response to stress. The FASEB Journal, 2007, 21(4), 976–994, http://dx.doi.org/10.1096/fj.06-6649rev.
 6. The skin – Skin color [online], The New International Standard Medical & Health Encyclopedia [accessed 16.9.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.faqs.org/health-encyc/Skin-Hair-and-Teeth/The-Skin-Skin-color.html>.
 7. Skin color [online], Physioweb [accessed 15.9.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.physioweb.org/integumentary/skin_color.html>.
 8. AMIRLAK, Bardia. Skin anatomy [online]. Medscape, 2013 [accessed 15.9.2014]. Available on World Wide Web: <http://emedicine.medscape.com/article/1294744-overview>.
 9. LOPEZ, Hector, BEER, Janusz Z., MILLER, Sharon A., ZMUDZKA, Barbara Z. Ultrasound measurements of skin thickness after UV exposure: a feasibility study. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2004, 73(3), 123–132, http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2003.11.004.
 10. Aging changes in skin [online], MedlinePlus: Trusted Health Information for You [accessed 16.9.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/004014.htm>.
 11. HOWARD, Diana. Structural changes associated with aging skin [online], The International Dermal Institute [accessed 15.9.2014]. Available on World Wide Web: <http://www.dermalinstitute.com/us/library/11_article_Structural_Changes_AssociatAs_with_Aging_Skin.html>.
 12. BROCA, Paul. Instructions générales pour les récherches anthropologiques à faire sur le vivant. Seconde édition, Paris,1879, 289 p.
 13. JABLONSKI, Nina G. Living Color: The Biological and Social Meaning of Skin Color. Berkeley: University of California, 2012, p. 82.
 14. BUCKLEY, William, R., GRUM, Frank. The measurement of skin color, spectrophotometric technique. Journal of the Society of Cosmetic Chemists, 1964, 5, 79–85.
 15. Skin Colour Database [online], CIE, 2012, obnovljeno 5. 11. 2012 [accessed 16.9.2014]. Available on World Wide Web: <http://files.cie.co.at/699_Report%20for%20CIE%20R1-56.pdf>.
 16. PARK, Eun Sang, NA, Jung Im, KIM, Seon Ok, HUH, Chang Hun, YOUN, Sang Woong, PARK, Kyoung Chan. Application of a pigment measuring device – Mexameter– for the differential diagnosis of vitiligo and nevus depigmentosus. Skin Research and Technology, 2006, 12, 298–302.
 17. LAHTI, A., KOPOLA, H., HARILA, A. MYLLYLÄ, R., HANNUKSELA, M. Assessment of skin erythema by eye, laser Doppler flowmeter, spectroradiometer, two-channel erythema meter and Minolta chroma meter. Archives of Dermatological Research, 1993, 285(5), 278–282.
 18. VONČINA, Bojana, MAJCEN, Nataša, MAJCEN LE MARECHAL, Alenka, BRODNJAK-VONČINA, Darinka, BEZEK, Dominika. Določanje prostega formaldehida na bombažnih tekstilnih substratih s pomočjo HPLC. Tekstilec, 2003, 46(9/10), 269–273.
 19. AHN, Hyo-Hyun, KIM, Dai-Hyun, OH, Ga-Na, CHOI, Jae-Eun, KIM, Jong-Yeob, SEO, Soo-Hong, KYE, Young-Chul. The relationship between dermatopathologic features and the color of skin lesion in various rashes. Journal of the American Academy of Dermatology, 2013, 68(4), AB90, http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2012.12.372.
 20. URBAS, Raša, SLUGA, Franci, MILJKOVIĆ, Jovan, BARTENJEV, Igor. Comparison of in vitro and in vivo ultraviolet protective properties of PET textile samples. Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica, 2012, 21(1), 11–14.
 21. HERMANNS, J.-F., GOFFIN, V., ARRESE, J. E., RODRIGUEZ, C. PIÉRARD, G. E. Beneficial effects of softened fabrics on atopic skin. Dermatology, 2001, 202(2), 167–170, http://dx.doi.org/10.1159/000051627.
 22. PIÉRARD, G. E., ARRESE, J. E., DOWLATI, A., DASKALEROS, P. A., RODRIGUEZ, C. Effects of softened and unsoftened fabrics on infant skin. International Journal of Dermatology, 1994, 33(2), 138–141.
 23. MAEKAWA, Ikuko, GUNJI, Toshihiro, TSUBOI, Tsuneyo. How the Human Skin Color is Perceievd Through a Thin Fabric? Journal of the Japan Research Association for Textile End-Uses, 1983, 24, 156–162, http://dx.doi.org/10.11419/senshoshi1960.24.156.
 24. ZENG, Huanzhao, LUO, Ronnier. Colour and Tolerance of Preferred Skin Colours on Digital Photographic Images. COLOR research and application, 2013, 38(1), 30–45, http://dx.doi.org/10.1002/col.20696.
 25. YOSHIKAWA, Hironobu, KIKUCHI, Kumiko, YAGUCHI, Hirohisa, MIZOKAMI, Yoko, TAKATA, Sadaki. Effect of Chromatic Components on Facial Skin Whiteness. 284 COLOR research and application, 2012, 37(4), 281–291, http://dx.doi.org/10.1002/col.20685.
 26. Hyperpigmentation, Hypopigmentation, and Your Skin [online], WebMD [accessed 15.3.2015]. Available on World Wide Web: <http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/hyperpigmentation-hypopigmentation>.
 27. FULLERTON, A., FISCHER, T., LAHTI, A., WILHELM, K.-P., TAKIWAKI, H., SERUP, J. Guidelines for measurement of skin colour and erythema. A report from the Standardization Group of the European Society of Contact Dermatitis. Contact Dermatitis, 1996, 35(1), 1–10, http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0536.1996.tb02258.x.
 28. TAKIWAKI, H., MIYAOKA, Y., SKREBOVA, N., KOHNO, H., ARASE, S. Skin reflectance-spectra and colour-value dependency on measuring-head aperture area in ordinary reflectance spectrophotometry and tristimulus colourimetry. Skin Research and Technology, 2002, 8(2), 94–97, http://dx.doi.org/10.1034/j.1600-0846.2001.80206.x.
 29. KALLA, A. K. Human skin colour, its genetics, variation and adaptation: a review. Anthropologist, 2007, posebna izdaja, (3), 209–214.
 30. AGACHE, Piere in Humbert, Philippe., Measuring the skin: non-invasive investigations, physiology, normal constants. Springer, Berlin 2004, p. 36.
 31. FIROOZ, Alireza, SADR, Bardia, BABAKOOHI, Shahab, SARRAF-YAZDY, Maryam, FANIAN, Ferial, KAZEROUNI-TIMSAR, Ali, NASSIRI-KASHANI, Mansour, NAGHIZADEH, Mohammad Mehdi, DOWLATI, Yahya. Variation of biophysical parameters of the skin with age, gender, and body region. Scientific World Journal, 2012, 2012, 1–5, http://dx.doi.org/10.1100/2012/386936.
 32. THIBODEAU, Edward. A., D’AMBROSIO, Joseph. A. Measurement of lip and skin pigmentation using reflectance spectrophotometry. European Journal of Oral Sciences, 1997, 105(4), 373–375, http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0722.1997.tb00255.x.
 33. FREITAS, Robert A., Jr. Nanomedicine, Volume I: Basic Capabilities. Austin, TX: Landes Bioscience, 1999, 509 p.
 34. Thermoregulation [online], Wikipedia, the free encyclopedia [accessed 19.5.2015]. Available on World Wide Web: <http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoregulation>.
 35. SHEPHERD, John T., RUSCH, Nancy, J., VANHOUTTE, Paul, M. Effect of cold on the blood vessel wall. General Pharmacology: The Vascular System, 1983, 14(1), 61–64, doi: http://dx.doi.org/10.1016/0306-3623(83)90064-2.

 

STROKOVNI ČLANKI

135      Vpliv pranja in znojenja na kakovost potiskanih tekstinih substratov

………..Mladen Stančić1, Dragana Grujić1, Nemanja Kašiković2, Dragoljub Novaković2,
………..Branka Ružičić1, Rastko Milošević2 Izvleček in reference

1Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet

2Universitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

Strokovni članek

Prispelo 07-2014 • /Sprejeto 12-2014

 

Korespondenčni avtor:

MSc Mladen Stančić

E-pošta: mladen.stancic@unibl.rs

 

Izvleček

Oblačila so med uporabo in vzdrževanjem izpostavljena različnim vplivom, med katerimi sta najpogostejša pranje in izpostavljenost telesnemu znoju. Omenjena učinka povzročata določene spremembe na vlaknih in barvnih odtisih tekstilnih materialov. V članku je predstavljena raziskava vpliva znojenja in zaporednih pranj barvnih odtisov na tekstilnih materialih, izdelanih v tehniki sitotiska. Proučevani sta bili reprodukcija barv s spektrofotometrično analizo in sposobnost zadrževanja vode. Izsledki raziskave kažejo, da s povečanjem števila pranj prihaja do večjih sprememb barvnih odtisov. Ugotovljeno je bilo tudi, da poleg več zaporednih pranj na barvo odtisov vpliva tudi znojenje. Potrjen je bil vpliv tiskanja in pranja na sposobnost zadrževanja vode v tekstilnih materialih.

Ključne besede: sitotisk, pranje, vpliv znojenja, kakovost tiska, barvna reprodukcija, sposobnost zadrževanja vode

 

Viri

 1. GRUJIĆ, Dragana. Uticaj svojstava materijala na toplotno fiziološku udobnost odjeće. Doktorska disertacija. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2010.
 2. TIPPET, Brooks G. The Evolution and progression of digital textile printing [online] [accessed 31.3.2014]. Available from: <http://www.brookstippett.com/docs/Print2002-BGT.pdf>.
 3. ONAR ÇATAL, Deniz, ÖZGÜNEY, Arif T. AKÇAKOCA KUMBASAR E. Perrin. The influence of rheological properties of the pretreatment thickeners on ink-jet printing quality. Tekstil ve Konfeksiyon, 2012, 22(4), 309–316.
 4. MOMIN, Nasar Harun Chitosan and improved pigment ink jet printing on textiles : PhD Thesis. Melbourne: RMIT University, 2008.
 5. KAŠIKOVIĆ, Nemanja, NOVAKOVIĆ, Dragoljub, KARLOVIĆ, Igor, VLADIĆ, Gojko. Influence of ink layers on the quality of ink jet printed textile materials. Tekstil ve Konfeksiyon, 2012, 22(2), 115–124.
 6. KIATKAMJORNWONG, S., PUTTHIMAI, P., NOGUCHI, H. Comparison of textile print quality between inkjet and screen printings. Surface Coatings International Part B: Coatings Transactions, 2005, 88(1), 25–34, http://dx.doi.org/10.1007/BF02699704.
 7. LEE, Taik-Min, CHOI, Yong-Jung, NAM, Su-Yong, YOU, Choon-Woo, NA, Dae-Yup., CHOI, Hyeon-Cheol, SHIN, Dong-Youn, KIM, Kwang-Young, JUNG, Kwang-Il. Color filter patterned by screen printing. Thin Solid Films, 2008, 21(5), 516, 7875–7880, http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2008.05.044.
 8. KREBS, Frederik C., JØRGENSEN, Mikkel, NORRMAN, Kion, HAGEMANN, Ole, ALSTRUP, Jan, NIELSEN, T, FYENBO, Jan, LARSEN, Kaj, KRISTENSEN, Jette. A complete process for production of flexible large area polymer solar cells entirely using screen printing–First public demonstration. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2009, 93(4), 422–441, http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2008.12.001.
 9. STANČIĆ, Mladen, NOVAKOVIĆ, Dragoljub, TOMIĆ, Ivana, KARLOVIĆ, Igor. Influence of substrate and screen thread count on reproduction of image elements in screen printing. Acta Graphica, 2012, 23(1), 1–12.
 10. SZENTGYÖRGYVÖLGY, Rozália, BORBÉLY, Ákos. Printability of PVC and PS substrates by screen printing. Óbuda University e-Bulletin, 2012, 2(1), 293–300.
 11. INGRAM, Samuel. Screen printing primer. Sewickley: GATF Press, 1999.
 12. PAN, Jianbiao, TONKAY, Gregory L., QUINTERO, Alejandro. Screen printing process design of experiments for fine line printing of thick film ceramic substrates. Proceedings of International Symposium on Microelectronics. San Diego, California, USA: 1998, 264–269.
 13. PHAIR, John W., LUNDBERG, Mats, KAISER, Andreas. Leveling and thixotropic characteristi­cs of concentrated zirconia inks for screen-printing. Rheologica Acta, 2009, 48(2), 121–133, http://dx.doi.org/10.1007/s00397-008-0301-4.
 14. NOVAKOVIĆ, Dragoljub, PAVLOVIĆ, Živko, KAŠIKOVIĆ, Nemanja Tehnike štampe – praktikum za vežbe. Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2011, p. 181.
 15. KALANTZI, Styliani, MAMMA, Diomi, KALOGERIS, Emmanuel, KEKOS, Dimitris. Improved properties of cotton fabrics treated with lipase and its combination with pectinase. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2010, 18(5), 86–92.
 16. TOMŠIČ, Brigita, SIMONČIČ, Barbara, OREL, Boris, ČERNE, Lidija, FORTE TAVČER, Petra, ZORKO, Mateja, JERMAN, Ivan, VILČNIK, Aljaž, KOVAČ, Janez. Sol–gel coating of cellulose fibres with antimicrobial and repellent properties. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2008, 47(1), 44–57, http://dx.doi.org/10.1002/app.30677.
 17. XIANG, Wei, CAI, Zai-Sheng. Dye behavior of cationically treated silk. Journal of Applied Polymer Science, 2008, 108(2), 1005–1012, http://dx.doi.org/10.1002/app.26990.
 18. WAS-GUBALA, Jolanta. The kinetics of colour change in textiles and fibres treated with detergent solutions: Part I–Colour perception and fluorescence microscopy analysis. Science and Justice, 2009, 49(3), 165–169, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.scijus.2009.03.002.
 19. KOČEVAR, Nuša Tanja. Kolorimetrijska analiza i vizuelna ocjena boja na dvobojnoj tkanini. Tekstil, 2006, 55(3), 127–134.
 20. MAJNARIĆ, Igor, BOLANČA, Stanislav, GOLUBOVIĆ, Kristjan. Neke karakteristike transfernih folija načinjenih tehnikom mlaza tinte te njihov utjecaj na kvalitetu otisaka na pamučnoj tkanini. Tekstil, 2010, 59(10), 456–462.
 21. NOVAKOVIĆ, Dragoljub, KARLOVIĆ, Igor, PAVLOVIĆ, Živko, PEŠTERAC, Čedomir. Reprodukciona tehnika. Praktikum za vežbe. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2009, p. 86.
 22. MECHEELS, Jürgen. Anforderungsprofile für funktionsgerechte Bekleidung. DWI – Schriftenreihe des Deutschen Wollforschungsinstitutes an der TH Aachen, 1992, 109, 263–268.
 23. MECHEELS, Jürgen. Körper – Klima – Kleidung. Grundzüge der Bekleidungsphysiologie. Berlin: Schiele & Schon, 1991.
 24. Textiles – Tests for colour fastness – Part C10: Colour fastness to washing with soap or soap and soda. ISO 105- C10:2006, 5 p.

 

PRILOGA

143       Raziskovalna oprema Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje
………..ter Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje, II. del

 

STROKOVNI DEL

150      Modna revija: Prihodnost zdaj//Future Now. Modna revija študentov NTF OT
………..v okviru Ljubljana Fashion Weeka

153      Mednarodna delavnica: Razvoj in projektiranje inteligentnih oblačil.

157      Študentski projekt: Študentke KTMO iz Maribora oblikovale čipke za osebje EXPO Milano

159      Študentski projekt: Nova oblačilna identiteta SPIRIT Slovenija, Sektor za turizem

163      Evropski projekt: Evropski projekt »Step 2 Sustainability« ali kako uvesti trajnostno proizvodnjo
………..pri izdelavi obutve