Tekstilec 4–6/2010, vol. 53, 173–252.


Alenka Pavko Čuden:
Geometrijski modeli votkovne zanke – ohlapna, normalna in zbita struktura

Marija Gorenšek, Marija Gorjanc, Janez Kovač:
Preiskava kemijskih sprememb na površini PET pletiva z rentgensko fotoelektronsko spektroskopijo po obdelavi s korona plazmo in po staranju pletivaPovzetek: 

TEKSTILEC_Vol53_No4_6