TEKSTILEC je odprtodostopna znanstvena revija. Z odprtim dostopom do rezultatov raziskav želimo vzpodbuditi izmenjavo znanja.

Revija ne zaračunava stroškov za predložitev in obdelavo prispevkov za objavo.

Tekstilec objavlja pod pogoji lecence Creative Commons CC BY 4.0 Licence. Uporabnikom je dovoljeno, da nekomercialno reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.