Tekstilec 7–9/2011, vol. 54, 145–208.

 

Branko Neral, Sonja Šostar-Turk, Sabina Fijan:
Okoljski vplivi različnih razkuževalnih postopkov nege tekstilij

Aleš Doliška:
Uporaba kremenove mikrotehtnice za spremljanje adsorpcije biopolimerov

Povzetek: 

TEKSTILEC_Vol54_No7_9